Cítíte se po zimě unaveně, a chybí vám energie?

Proto jsem pro Vás připravila webinář zdarma, kde se spolu první jarní den napojíme na přicházející jaro a doplníme si svoji energii.

CHCI NA WEBINÁŘ

Velikonoce, čas znovuzrození

Co se stalo před více než dvěma tisíciletími na pahorku Golgoty? Co je skrytým významem Velikonoc?

Vzkříšením Ježíše se božské síly rozletěly v miliony jiskřiček a každému člověku daly možnost návratu do božských světů.

Každý den v tomto týdnu má svůj hluboký význam, neboť se v těchto dnech duše Země zasnubuje Duchu Světla. Díky tomu, my lidé, můžeme být očištěni také a nechat světlo vstoupit do komůrky našeho srdce i do našich domovů.

 • → Obzvláště na zelený čtvrtek , který je dnem pročištěného myšlení a cítění, může nastat niterná proměna člověka, když přemýšlí o svých skutcích a nechává do svého života vstoupit odpuštění.
 • → O Velkém pátku se otevírají nejenom dary země, ale v tišině duše můžeme prožít nekonečnou lásku syna Božího, který svým utrpením odejmul i naše nízké směrování. Můžeme se vždy opřít o jeho světlo, lásku, moudrost a vůli.
 • → Na Bílou sobotu je mystérium oběti dokonáno, Země je posvěcena spolu s každým duchovním já. Tehdy se otevřely cesty k vykoupení lidstva.

Milost ochrany je nám nabízena trvale a je na nás, nakolik se jí otevřeme.

Nechala jsem vám nyní nahlédnout do esoterního křesťanství, které hluboce odkrývá hloubku a mystiku Velikonoc, se kterým pracuji v meditačních prožitcích mého kurzu Znovuzrození a mysteria Velikonoc, ke kterému vás srdečně zvu. A třeba vám ty letošní svátky dají prožít svou nesmírnou milost a hloubku.

Pojďme se společně naladit na proces uvolnění a znovunapojení na život v tajemstvích mystiky Vzkříšení a zároveň ve starých tradicích našich předků. Životní síly Země se touží spojit se Sluncem stejně jako my.

Rozloučíme se se starými tématy, která nám už neprospívají a v očistě přijmeme nové, projasněné sluncem jara. Rituály nás provází po celou lidskou historii. Propojují nás se životem i smrtí, s cykly přírody.

Den po dni se budeme věnovat mystice a poselství nejsilnějšího týdne v roce, který nás přímo volá k transformaci.

Čeká na vás Svatý týden v mystickém prožitku ezoterního křesťanství ve skryté řeči svátků.

Provázet nás budou základní Ježíšova mysteria:

 • Křest v Jordánu
 • Golgotská oběť na kříži
 • Mystérium vzkříšení
 • Léčení s Rafaelem
 • Omlazení s bohyní Vesnou

Dávní zasvěcenci znali smysl a účel těchto dnů a vkládali je do lidových tradic. O Květné neděli převádí náš duchovní průvodce duši do nadsmyslovehového světa svobody, abychom pochopili, že království musíme uskutečnit každý v sobě a ze sebe.

Meditace jako dárek

Skrytý význam velikonočních zvyků:

 • → Májka je alegorií kundalinní síly, která při duchovní práci stoupá páteřním kanálem.
 • → Barevná vajíčka jsou zrodem života, do kterého se duše vlivem velikonočních události vyklube.
 • → A pomlázka nebo také pomládka nás má po-mladit. Spletené živé proutky vytrysknou energií do Absolutna, do spojení s Kristem. Dívky jsou šlehány přes zadeček, aby se probudil jejich spící hádek v první čakře a stoupal směrem k osvícení .

Všechny zvyky měly hluboký, mystický význam, který když přijmeme, promeditujeme, prohloubíme své velikonoční prožitky.

Dech Matky Země otvírá jaro. Nadechněme se této mateřské lásky a vydechněme vše, co nám již v životě neslouží. Ze slunce přijímejte ozdravné paprsky , které se nesou od největšího léčitele lidstva Krista a radost a nová síla ať vstoupí do vašich domovů.

(Vřele doporučuji knihu Karla Funka Putování mystickým rokem, ze které čerpám mnoho informací.)

Znovuzrození a Mystéria Velikonoc

Jaro nás přímo vybízí, abychom se zaměřili na naše vnější a vnitřní naladění na život. Ve vzájemné síle propojení se jde všechno snáze a lépe.

Potřebujeme zaměřit svou pozornost na vnitřní vnímání, kde jsme zajedno se stvořením a k tomu je třeba posílit sílu našeho ducha. 

Gabriela Filippi

Herečka, autorka Léčivého divadla, duchovní průvodkyně

DÁREK PRO VÁS

Meditace
Křišťálová koule

Ochranná meditace pro dospělé i pro děti. Pro každého, kdo věří na kouzla. ♡

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů