Mluvené slovo

Pravidelně spolupracuje s Českou televizí v hudebních pořadech s poezií:

Spolupracuje také s Českým národní symfonickým orchestrem, houslovým duem Eco, J.Svěceným, Z.Zahradníkem, M.Kares, J.Krčkem, Š.Rakem. Dále s herci a recitátory A.Strejčkem, O.Brouskem, M.Friedlem, R.Pellarem, N.Boudovou a dalšími.

CD:

DVD:

Radiové spoty

Pravidelně účinkuje v:

  • Galerie cesta ke světlu Z.Hajného (pořady o J.A.Komenském, O Máří Magdaleně...)
  • Muzeum J.A Komenského (Návraty ke kořenům)
  • Pořady melodramů (Máj, Romeo a Julie...)